Prezentace záměru dostupného městského bydlení a rozšíření služeb na sídlišti Černý Most

Černý Most střed

Srdečně vás zveme na prezentaci záměru PDS, která zde z pověření hl. m. Prahy připravuje projekt
dostupného městského bydlení, přičemž je předpokládáno, že byty budou určeny pro tzv. preferované

profese (především učitele a zdravotníky), rodiče samoživitele a osaměle žijící seniory.

Navazujeme tímto na říjnovou procházku s architekty, které se již někteří obyvatelé z okolí zúčastnili
a poskytli nám své cenné tipy a doporučení ohledně budoucí podoby veřejného prostoru a možného

rozšíření služeb. Tímto všem ještě jednou děkujeme.

Setkání se koná ve středu 7. prosince 2022 od 17.30 do 19.30 hodin v komunitním centru Plechárna
a zúčastní se jej:

Jiří Zajac, starosta Městské části Praha 14
Petr Urbánek
, ředitel PDS
Petra Vaněčková,
projektová manažerka PDS
Juraj Sonlajtner
, architekt ze studia City Work

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezená, prosíme o potvrzení vaší účasti do 30. listopadu na
e-mail:
cernymost@pdspraha.eu nebo telefonicky na číslo 771 173 911.

V případě Vaší účasti na setkání prosím počítejte s možností dokumentace – foto/video na místě. Takto získané materiály budou použity výhradně pro dokumentární a propagační účely PDS Praha.

Těšíme se na osobní setkání s vámi!