Černý Most

Rozvojové území v Praze 14

Na městských pozemcích podél ulice Arnošta Valenty připravujeme městské nájemní bydlení a rozšíření občanské vybavenosti.        

Projekt Pražské developerské společnosti pro hl. m. Prahu a Městskou část Praha 14 .

O PDS

Pražská developerská společnost je příspěvková organizace hl. m. Prahy založená v roce 2020 za účelem zhodnocení nemovitostních aktiv a majetku města. Jejím cílem je především příprava projektů dostupného městského bydlení.

Činnost PDS

Důležitou součástí práce PDS jsou průběžné ekonomické a stavebně technické analýzy, na jejichž základě je možné kvalifikovaně odhadnout a průběžně sledovat náklady a časový harmonogram jednotlivých projektů. 

Zapojte se

Projekt dostupného městského bydlení a doplnění městské infrastruktury na sídlišti Černý Most připravuje PDS v rámci tzv. participace ve spolupráci s obyvateli, kteří v této lokalitě žijí a pracují.

Inspirace pro přípravu projektů

Při přípravě našich projektů čerpáme inspiraci v jiných evropských městech, kde pod taktovkou městské správy a samosprávy vznikají nové bytové projekty i celé nové městské čtvrti.

Procházka s architekty

Ve čtvrtek 20. října uspořádala PDS podél ulice Arnošta Valenty procházku s architekty. Akce, která trvala cca 1,5 hodiny, se zúčastnilo 15 obyvatel/zástupců sousedních bytových domů. Na

Zajímá mě více »