Procházka s architekty

Ve čtvrtek 20. října uspořádala PDS podél ulice Arnošta Valenty procházku s architekty. Akce, která trvala cca 1,5 hodiny, se zúčastnilo 15 obyvatel/zástupců sousedních bytových domů. Na úvod zástupci PDS představili historický vývoj stavebních plánů v této lokalitě, informovali účastníky o záměru města stavět dostupné bydlení pro tzv. preferované profese a vyzvali je k otázkám a doporučením ohledně řešení veřejného prostoru a doplňkových/chybějících služeb. Všechny tipy si členové projektového týmu PDS zaznamenali a budou se je snažit zohlednit na prezentaci koncepce chystané výstavby, která proběhne 7. prosince 2022 od 17.30 hodin na Plechárně. Přijďte se také podívat!