Zapojte se

Projekt dostupného městského bydlení a rozšíření městské infrastruktury na sídlišti Černý Most připravujeme v rámci tzv. participace ve spolupráci s obyvateli, kteří v této lokalitě žijí a pracují.

Participace je konstruktivní dialog o veřejném prostoru, jehož cílem je dosáhnout dohody v řešeném území.

 

Na Černém Mostě budeme postupovat v následujících krocích:

1. Online výzkum v lokalitě (podzim 2022)

Na podzim jsme připravili mezi obyvateli sídliště Černý Most střed online dotazníkové šetření. Dotazník bude využit k tomu, aby byl projekt doplněn o prvky, které jsou pro místní obyvatele důležité.

2. Procházka s architekty (říjen/listopad 2022)

Na jeden z podzimních víkendů byla naplánována cca hodinová vycházka s architekty, kteří připravují první koncepty záměru. Je i pro ně důležité, aby věděli, jak o dané lokalitě smýšlíte, které věci se osvědčily a které méně. Tento projekt je šance, jak to dobré posílit a to méně dobré proměnit, nebo zcela odstranit.

3. Představení záměru I. (prosinec 2022)

Po vyhodnocení vašich podnětů z procházky s architektem a online dotazníkového šetření jsme vás v adventním čase seznámili s navrženou koncepcí projektu.

4. Představení záměru II. (během roku 2023)

Během roku 2023 představíme připravenou studii se zapracovanými inspirujícími podněty a pobavíme se o dalších fázích projektu.