Co děláme

Principy projektů

Pro svěřené městské pozemky, které jsou vhodné pro bytovou výstavbu, PDS připravuje celkový koncept budoucího projektu tak, aby byl v souladu s územním a metropolitním plánem. V rámci přípravy našich projektů se řídíme těmito principy:

  • Lidské měřítko
  • Urbanistická a architektonická kvalita
  • Soulad s danou lokalitou
  • Hospodárnost projektu
  • Důraz na kvalitu při šetrném vynakládání veřejných prostředků

Odborná příprava projektů

Důležitou součástí práce PDS jsou průběžné ekonomické a stavebně technické analýzy, na jejichž základě jsme schopni kvalifikovaně odhadnout a průběžně sledovat náklady a časový harmonogram jednotlivých projektů.

Architektonické návrhy, projektové a později stavební práce pro nás zajišťují odborné společnosti, které vybíráme v otevřených výběrových řízeních, popř. architektonických soutěžích.

Spolupráce s širokou veřejností

Při přípravě našich projektů vycházíme z celé řady místně specifických informací, které nám pomohou připravit projekty tak, aby sloužily všem obyvatelům dané lokality. Sociodemografické analýzy, průzkumy veřejného mínění a vybavenosti dané lokality.

Budoucí záměry jsou obyvatelům v lokalitě našich projektů představovány formou tzv. participace. Jde o moderovanou kultivovanou debatu, jejímž cílem je dosáhnout dohody o budoucí podobě daného území.

Postup participace na Černém Mostě najdete v kapitole Zapojte se. Přispějte svým podnětem ke zlepšení našich projektů.