O PDS

Rozvoj městského bytového fondu

Pražská developerská společnost je příspěvková organizace hl. m. Prahy založená v roce 2020 za účelem dlouhodobé správy a zhodnocení městských nemovitostních aktiv. Jejím cílem je především příprava projektů dostupného městského bydlení, které bude určené zejména pro rodiny s dětmi, chráněné bydlení pro děti z dětských domovů, pro zaměstnance ve službách, které město poskytuje (učitelé, zdravotníci, policisté a řidiči MHD) a seniory.

Projektová příprava

Pražskou developerskou společnost tvoří především projektoví manažeři, kteří mají na starosti přípravu jednotlivých projektů (v aktuálně 17 lokalitách) na území hlavního města. K našim největším projektům patří výstavba nových městských čtvrtí na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích.

Projektovou manažerkou, která má na starosti přípravu území na Černém Mostě, je paní Petra Vaněčková.

 

Otevřená spolupráce

Na přípravě projektů spolupracujeme se zástupci městské správy a samosprávy a s odborníky ve všech oborech.

Neméně důležitá je pro nás spolupráce s obyvateli v lokalitě projektů, díky nimž lze sbírat podněty ke zlepšení občanské vybavenosti a jejich společného okolí. Spolu s novou výstavbou tak v daném území doplňujeme chybějící infrastrukturu (školy, školky, sportovní areály, venkovní sportiště) a služby (obchody a provozovny drobných služeb).